Сва
дешавања

Све на једном месту

  • Издавачка делатност
  • Организација књижевних сусрета
  • Пројекција филмова
  • Организација филмских тематских вечери
  • Организовање уметничких изложби
  • Организовање музејских поставки
  • Фолклорне, драмске и рецитаторске секције
  • Позоришно стваралаштво
  • Културне манифестације
  • Обавештења
Упознајте менторе трећег циклуса онлајн поетско-рецитаторксог конкурса “Од детета до поете”

May 15, 2023/

https://www.bibliotekakrupanj.org.rs/wp-content/uploads/2023/05/Бранко-Стевановић.mp4https://www.bibliotekakrupanj.org.rs/wp-content/uploads/2023/05/Виолета-Јовић.mp4Упознајте менторе трећег циклуса онлајн поетско-рецитаторксог конкурса “Од детета до поете”

Види још

Све је приказано

Enable Notifications    OK No thanks